Sklep w budowie. Zamówienia nie będą realizowane.

Polityka cookies

§ 1

Postanowienia wstępne Sklep internetowy Kamedia, dostępny pod adresem internetowym https://kamedia.pl, prowadzony jest przez Agata Kastelik-Rosół prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kamedia Agata Kastelik-Rosół, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6391989939, REGON .....................
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.